GunBG.com - Клуб за ценителите на исторически оръжия
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?
септември 19, 2017, 16:35:09

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията


Начало Галерия Помощ Вход Регистрация
GunBG.com
   

 
  Този, който заменя основните си свободи за малко временна сигурност, не заслужава нито свобода, нито сигурност.

          Бенджамин Франклин
155621 Публикации в 10939 Теми от 673 Членове
Последен член: nikibuz
*
+  GunBG.com - Клуб за ценителите на исторически оръжия
|-+  Справочник - в помощ на колекционера
| |-+  Нормативни документи
| | |-+  Обнародваха новия закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротех
« назад напред »
Страници: 1 2 [3] Надолу Изпечатай
Автор Тема: Обнародваха новия закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротех  (Прочетена 5556 пъти)
Хаджи
Администратор
Генерал-полковник
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 44707« Отговор #30 -: октомври 10, 2012, 08:27:25 »

Първо годината е 1900 а не 1890.

И второ има ясни критерии по които се определя кое е историческо и кое не.
В КОС МВР имат вече и програма която определя модела и датата на оръжието - би следвало да се въведе в действие до края на тая или началото на следващата година.
Активен

"...който не познава миналото,не разбира смисъла на настоящето и целите на бъдещето " Горки
bokataa
Майор
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 341


« Отговор #31 -: септември 05, 2013, 19:48:14 »

Тук доста е написано както и в закона кое оръжие е на отчет и кое не е а това значи ли че и техните боеприпаси не се водят на отчет не го разбрах от закона. Ще съм благодарен да получа отговор.
Активен
Хаджи
Администратор
Генерал-полковник
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 44707« Отговор #32 -: юни 24, 2016, 16:56:43 »


Ето новите предложения за промени в ЗОБВВПИ. Те се отнасят само за пълното обезопасяване(деактивиране) на оръжията. Няма промяна в интересуващите ни текстове.

Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 2010г., изм. бр.26 и 43 от 2011г., бр.44 и 73 от 2012г., бр.66, 68 и 70 от 2013г., бр.53 и 98 от 2014г., бр.14, 56, 79, 94 и 95 от 2015г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 4 след думите „чл. 91, ал. 3“ се добавя „и сертификат за деактивиране, издаден в изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за деактивиране с цел осигуряване на гаранции, че деактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ., L бр.333 от 19 Декември 2015г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“.
§ 2. Създават се чл. 4а и чл. 4б:
„Чл. 4а. (1) Сертификат за деактивиране по чл. 4, ал. 4 се издава на лица, притежаващи огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1, от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт.
(2) Лицата по ал. 1 в срок до 3 работни дни след издаване на констативен протокол по чл. 4, ал. 4 представят заявление по образец до ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, в което се посочват:
1. наименование на лицето, извършило деактивирането;
2. дата или година на удостоверяване на деактивирането;
3. идентификационни данни на огнестрелните оръжия.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
1. копие на констативен протокол по чл. 4, ал. 4;
2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(4) Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, извършва проверка за съответствието между данните, декларирани в заявлението и дали деактивирането е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
(5) При постъпване на документите по ал. 2 и 3 ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на сертификат.
(6) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за
производство или ремонт, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 8 спира да тече.
(7) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 6, производството по издаване на сертификата се прекратява.
(8) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, издава сертификат за деактивиране или мотивирано отказва издаването му в двуседмичен срок от подаване на заявлението.
(9) Отказът по ал. 9 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 4б. (1) Сертификатът за деактивиране се издава по образец - Приложение № 4 и е безсрочен.
(2) Сертификатът придружава съответното огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително при прехвърляне на собствеността.“.
§ 3. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 9а:
„9а. данни за издадените сертификати за деактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8а:
„8а. издаване на сертификат за деактивиране;“;
2. В ал. 2 думите „т. 1-8“ се заменят с „т. 1-8а“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)“ се заменят с „ГДНП“.
§ 6. Създава се чл. 120б:
„Чл. 120б. Лицата, пребиваващи на територията на други държави членки и притежаващи огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 могат да съхраняват и транспортират собствените им огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 на територията на Република България ако имат нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и са придружени от сертификат за деактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи.“.
§ 7. Създават се чл. 211б и чл. 211в:
„Чл. 211б. (1) Лице, получило разрешение за производство или за ремонтни дейности, което деактивира огнестрелно оръжие не в съответствие или в нарушение на техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на разрешението за производство или за ремонтна дейност за срок до една година.
Чл. 211в. (1) Лице, което съхранява и транспортира собствените си огнестрелни оръжия на територията на Република България без нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и/или без сертификат за деактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която пребивава, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв.“.
§ 8. Създава се чл. 214а:
„Чл. 214а. (1) При установяване на нарушение на техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 при деактивиране на огнестрелни оръжия, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец огнестрелните оръжията - обект на нарушението.
(2) Иззетите огнестрелни оръжия се отнемат в полза на държавата със заповед на съответния административнонаказващ орган.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
(4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на Националната агенция за приходите.“.
Активен

"...който не познава миналото,не разбира смисъла на настоящето и целите на бъдещето " Горки
Страници: 1 2 [3] Нагоре Изпечатай 
« назад напред »
Отиди на:  

Powered by PHP Powered by PHP Автоключар Варна Мебели Вега Екоериа Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2011, Simple Machines Уеб дизайн